Barwy AGH
Studia podyplomowe
Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rozkład zajęć

Studia podyplomowe trwają dwa semestry, od 1.10.2019 do  30.06.2020.

Zajęcia będą się odbywały w soboty i niedziele. Szczegółowy rozkład zajęć zostanie ogłoszony we wrześniu 2019 r.

Informacje w przygotowaniu!